Τεύχος 258- Ας μοιράσω αγκαλιές

Με αφορμή το βιβλίο «Η μικρή αλεπού μάθει να μοιράζεται» μιλάμε με τα παιδιά για την έννοια και την αξία του μοιράσματος. Τέλος με μία ομάδα παιδιών και ένα ντέφι ή μουσική ξεκινάμε να τρέχουμε και να χορεύουμε στο χώρο. Μόλις μουσική ή το ντέφι σταματήσει τα παιδιά αγκαλιάζουν τον πρώτο φίλο που θα δουν μπροστά τους. Έτσι ξεκινάμε να μοιράζουμε αγκαλιές!

 

Καλή Επιτυχία

Καλή Διασκέδαση!

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart