Τεύχος 51- Παιχνίδια με τις συλλαβές

Υλικά:

Τουβλάκια/Μαρκαδόροι

 

Με αφορμή το βιβλίο “Τα πάντα για την φωνολογική ενημερότητα- συλλαβική επίγνωση” μπορούμε να οργανώσουμε διάφορα παιχνίδια με στόχο την εξάσκηση του παιδιού στο συλλαβισμό και στην ανάγνωση.

Μια δραστηριότητα εύκολη και διασκεδαστική είναι η “Ομοιότητα αρχικής συλλαβής”.  Χρησιμοποιούμε εικόνες διαφόρων αντικειμένων και ζητάμε από το παιδί να βρει ποια από αυτά τα αντικείμενα αρχίζουν με την ίδια συλλαβή. Μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε χρωματιστά τουβλάκια, ένα για κάθε συλλαβή. Σχηματίζουμε μ΄ αυτά δυο λέξεις που αρχίζουν από την ίδια συλλαβή και τα τουβλάκια με το ίδιο χρώμα αντιστοιχούν στην ίδια συλλαβή.

 

Καλή Διασκέδαση!

 

*Οι εικόνες και η δραστηριότητα είναι μέσα από το βιβλίο για να γίνει ευκολότερα η προσέγγιση του.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart